Bedrijven

De verzekeringsmarkt is sterk in beweging. Verzekeraars maken keuzes. Deze zijn niet altijd in het belang van de ondernemer. Ondernemers maken keuzes. Dit kan weer gevolgen hebben voor verzekeraars. Door samen te werken met Risicobalans en andere risicomanagement adviseurs zorgt Polis Depot ervoor dat de ondernemers de gewenste verzekeringsproducten kan afnemen. Door de samenwerking tussen de risicomanagement adviseur en de assurantie adviseur kunnen dubbele kosten worden voorkomen. Omdat het risicoprofiel van het bedrijf wordt vormgegeven en beheerst kunnen risico’s beter worden geplaatst bij verzekeraars. Hierdoor ontstaat er een win win situatie.

Aanpak

  • Samen met u formuleren wij de doelen van de onderneming.
  • Hierna bepalen we de gewenste risicobereidheid en de risicohouding van uw bedrijf
  • We inventariseren welke maatregelen u heeft genomen om calamiteiten tegen te gaan
  • We benoemen eventuele maatregelen die nog wenselijk zijn om te nemen
  • De uitkomst van het risicoprofiel is de basis voor de overdracht van risico’s naar de verzekeraars

Tijdens dit traject werk Polis Depot intensief samen met Risicobalans en andere risicomanagementadviseurs.

Resultaat

Deze aanpak zorgt ervoor dat u (nog) bewuster kunt omgaan met risico’s binnen uw bedrijfsvoering en de risicokosten die hierbij horen. Uiteindelijk resulteert dit in een beter resultaat.

Producten

Brand
Gebouwen, Inventaris, Voorraad, Bedrijfsschade, Extrakosten, Elektronica, Machinebreuk, Geld en fraude

Aansprakelijkheid
Aansprakelijkheid bedrijven, Bestuurdersaansprakelijkheid, Vervoerdersaansprakelijkheid, Milieu aansprakelijkheid, Recall

Verkeer
Vrachtauto, Bestelauto, Personenauto, Werkmaterieel, Motoren, Bromfietsen, Electrische fietsen

Transport
Eigen vervoer, Transportverzekering (inkomend en uitgaand)

Rechtsbijstandverzekering

Reisverzekering

Cybercrimeverzekering